بایگانی برچسب ها: ترفند کپی کردن محتوای یک فایل PDF حفاظت شده از طریق سایت Unlock PDF

نحوه ي کپی کردن محتوای یک فایل PDF حفاظت شده از طریق سایت Unlock PDF

نحوه ي کپی کردن محتوای یک فایل PDF حفاظت شده از طریق سایت Unlock PDF

  نحوه ي کپی کردن محتوای یک فایل PDF حفاظت شده از طریق سایت Unlock PDF   ترفند ها به شما آموزش می دهد که چگونه یک متن یک فایل PDF edit-locked شده را در کامپیوتر کپی کنید. هنگامی که یک فایل edit-locked  شده باشد شما نمی توانید آن را در اکثر PDF viewer ها باز کنید. اگر رمز عبور فایل را نمی دانید, می توانید با استفاده از Google Chrome  فایل را به عنوان یک فایل حفاظت نشده ذخیره کنید یا آن را به کمک وب سایت SmallPDF  قفل گشایی ک...

ادامه مطلب