بایگانی برچسب ها: بیماری شیزوفرنی

بیماری شیزوفرنی چیست؟

بیماری شیزوفرنی چیست؟

بیماری شیزوفرنی چیست؟ شیزوفرنی (schizophrenia) یک نوع بیماری روحی است که در آن فکر تخریب می شود و برداشت انسان از واقعیت غیرعادی می گردد. شیزوفرنی فقط مغز را گرفتار نمی‌کند، بلکه در این بیماری مقادیر غیرطبیعی از پروتئین‌های خاص در سایر قسمت‌های بدن نیز مشاهده می‌شود. پژوهش ها نشان می‌دهد ۴۰ درصد از تغییرات شیمیایی در مغز بیماران شیزوفرنی، در سایر بخش‌های بدن آنها نیز بروز می‌کند. شیزوفرنی در مردان، بیشتر در سنین ۱۰ تا ۲۰ سالگی رخ می دهد...

ادامه مطلب