بایگانی برچسب ها: به چه دلیل باید ازدواج کنیم؟

دلایل ازدواج چیست؟

دلایل ازدواج چیست؟

چرا ازدواج میکنیم، و دلایل و هدف از آن چیست؟ دلایل ازدواج چیست؟ امروزه با گسترش خواسته های قشر جوان، نیازها و آرزوهای جوانان و هدف آنها از ازدواج نیز تغییرات فاحشی کرده است. جوان امروزی برای ازدواج و پذیرش مسولیت آن نیاز به دلایل و منطق قوی تری نسبت به پدر و مادر خود دارد. اصلا چرا باید ازدواج کنیم؟ اینکه چرا باید ازدواج کنم مسئله ای است که همه ی ما در زندگی با آن مواجه می شویم. هر کس در زندگی خود بالاخره به این نکته می رسد که تغییر بز...

ادامه مطلب