اسمکدان 14 ژانویه 2016

نتایج کشتی کج- نتایج کامل اسمکدان 14 ژانویه 2016

نتایج کشتی کج- نتایج کامل اسمکدان 14 ژانویه 2016

نتایج کامل اسمکدان 14 ژانویه 2016 رنه یانگ بیرون ورزشگاه منتظر امدن امبروز هست که کمی بعد پیداش میشه. رنه میگه شنیدیم میخواهی پیامی به اونز بدی. امبروز میگه اره من دوست دارم حرفم رو به خود طرف بزنم و از همنیجا از اونز میخوام که بیاد تو رینگ. در حالیکه بر اتفاقات راو بین اونزو دین مرور میکنیم ،امبروز وارد رینگ میشه. سی ام پانک نیوز.او میگه اگه بچه کوچیک دارین بگین بره بخوابه و خودتون راحت بشینید تماشا کنید.حالا بهتره اونز خودش...

ادامه مطلب